Over de Frankendael Foundation

Huize Frankendael is de enige overgebleven 17e eeuwse buitenplaats van Amsterdam. Het huis draagt veel geschiedenis in zich en is getuige geweest van vele veranderingen en verhalen in Amsterdam en Nederland: van republiek naar monarchie en van polder naar stad, om maar iets te noemen. Het huis behoort tot ons cultureel erfgoed. Tegenwoordig is in Huize Frankendael te zien dat hedendaagse kunst en het 17e eeuwse rijksmonument een inspirerende en spannende combinatie vormen. In Huize Frankendael, en in de tuin van het huis, programmeert de Frankendael Foundation hedendaagse beeldende kunst. Frankendael is een plek waar met name jonge kunstenaars werk kunnen ontwikkelen en tonen, en curatoren tentoonstellingen kunnen maken.

Collectie

Huize Frankendael heeft een vaste collectie, ‘The Keys’. In opdracht van Frankendael Foundation maakten verschillende Nederlandse kunstenaars, onder wie Bas Louter, Saskia Noor van Imhoff en Erik Odijk, in 2010 werk waarvoor ze zich lieten inspireren door de rijke geschiedenis van Huize Frankendael en de verschillende bewoners. Een reis door de historie van Huize Frankendael met een eigentijdse blik. De muurtekening van Odijk is permanent te zien in de tuinkamer op de bovenverdieping. De andere werken worden met regelmaat uit het depot gehaald en opnieuw in het huis getoond.kunst-reserverenParasite 22, gemaakt door Dennis Feddersen in 2011, is iedere dag te zien in Restaurant Merkelbach.frankendael008

Stichting

Stichting Huize Frankendael / Frankendael Foundation staat geregistreerd bij de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI). RSIN: 820472657.

Doelstelling: (uit de statuten i.w. november 2010) het vormen van een permanente basis voor, alswel het bevorderen, versterken en zichtbaar maken van, de uitwisseling tussen kunst, cultuur en wetenschap, het Nederlands culturele- en maatschappelijke veld en het (Nederlandse) publiek. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

  • het initiëren en organiseren van een programma van culturele activiteiten in de ruimste zin des woords;
  • het faciliteren, bevorderen en realiseren van bezoeken aan culturele evenementen;
  • het bemiddelen in contacten, personen, culturele personen, instellingen en organisaties;
  • het creëren van gelegenheid presentaties te doen geven van culturele uitingen.

Frankendael Foundation werkt volgens het bestuurmodel uit de Code Cultural Governance. De bestuurders ontvangen geen beloning. Het bestuur bestaat uit:

  • Nynke de Haan
  • Joram Kraaijeveld
  • Caroline Vos
  • Bodo Groen

Beleidsplan: in overleg met bestuur nuttig en zinvol besteden van ontvangen subsidies, giften en de inkomsten conform de doelstelling.

Financieel jaarverslag Jaarverslag 2015 (PDF)   

Activiteitenverslag Activiteitenverslag 2015 (PDF)

Fotoimpressie