Urban Outsiders

Kunstenaars: Mario A., Paul Baartmans, Sema Bekirovic, Wout Berger, Merijn Bolink, Eelco Brand, Gerbrand Burger, Driessens & Verstappen, Lotte Geeven, Roos van Haaften, Bas Kosters, Dolores Marat, The Mobiators, Noe Sendas, Thijs de Zeeuw. Curatoren: Roos Burger en Yvonne Yzermans.

Nu het gros van de wereldbevolking in steden woont en de bebouwde kom de plek van platteland en natuur inneemt, passen wilde diersoorten en ‘onkruid’ zich aan de stedelijke omgeving aan: vossen jagen in woonwijken en sommige plantensoorten komen niet meer buiten steden voor. Ondertussen verbouwen stadsbewoners groenten, houden zij bijen op daken van verlaten kantoorpanden en veranderen architecten steden in organische structuren met flexibele bouwvormen. De tentoonstelling Urban Outsiders neemt met kunst en programmering het vervagende grensgebied tussen stad en natuur onder de loep.