Juni 2018: Public Art Amsterdam

De Frankendael Foundation is onderdeel van de kunstmanifestatie Public Art Amsterdam.

Tussen juni en september 2018 bundelen 11 toonaangevende Amsterdamse kunstinstellingen hun krachten in om de rijkdom van de publieke ruimte van Amsterdam te tonen, tijdens de manifestatie ‘Pay Attention Please!’

De afgelopen decennia veranderde de openbare ruimte van Amsterdam aanzienlijk en daarmee de ruimte die we met elkaar delen. Ambitieuze nieuwbouwprojecten, toerisme en bedrijvigheid hebben het aanzien van Amsterdam voorgoed veranderd. Wat niet iedereen weet, is dat Amsterdam ook een lange en spannende traditie van kunst in en voor het publieke domein kent. Elke buurt kent zijn eigen klassiekers, soms van harte gedragen door bewoners, soms flink bediscussieerd. Kunstenaars reageren met deze kunstwerken op de veranderende wereld om hen heen. Zij nodigen uit om de verhalen van Amsterdam te ontdekken en met andere ogen naar de samenleving te kijken. De manifestatie ‘Pay Attention Please!’ is een tentoonstelling van bestaande en nieuwe (tijdelijke) kunstwerken en interventies in de publieke ruimte. Door een inspirerend publieksprogramma met o.a. wandelroutes, verhalen, lezingen en performances worden de kunstwerken onder de aandacht gebracht. Behalve een tentoonstelling van kunst in de openbare ruimte is de manifestatie een ingang om de stad Amsterdam op een nieuwe, verrassende wijze te beleven.

Public Art Amsterdam is een initiatief van CBK Zuidoost, De Appel, Framer Framed, GET LOST- art route, Frankendael Foundation, LAPS / Gerrit Rietveld Academie, Stichting NDSM-werf, Oude Kerk Amsterdam, P/////akt, Stedelijk Museum en TAAK.

Voor informatie over Public Art Amsterdam, zie de website www.publicart.amsterdam
Meer over onze programmering volgt!